Sal 2,1-8:

1 Hvorfor er folkeslag i opprør?
          Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves?
          
   

2 Jordens konger reiser seg,
          fyrstene slår seg sammen
          mot Herren og mot hans salvede.
          
   

3 «La oss slite i stykker lenkene
          og kaste reipene deres av oss!»
          
   

4 Han som troner i himmelen, ler.
          Herren spotter dem.
          
   

5 Så taler han til dem i sin vrede,
          i sin harme slår han dem med redsel:
          
   

6 «Det er jeg som har innsatt min konge
          på Sion, mitt hellige fjell.»
          
   

7 Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt.
          Han sa til meg: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag.
          
   

8 Be meg, så gir jeg deg folkene som arv
          og hele jorden i eie.
          
   

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.