Joh 5,24-29:

24 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.
25 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den time kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve.
26 For slik Far har liv i seg selv, har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv,
27 og han har gitt ham myndighet til å holde dom fordi han er Menneskesønnen.
28 Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst.
29 De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.