Mark 13,24-32:

24 Men i de dager, etter denne trengselstiden, skal
           solen bli formørket
           og månen miste sitt lys.
          
   

25  Stjernene skal falle fra himmelen,
           og himmelrommets krefter skal rokkes.

26 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet.
27 Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense.
28 Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i greinene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær.
29 Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at han er nær og står for døren.
30 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer.
31 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.
32 Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.