Fork 5,7-14:

7 Ser du at fattige undertrykkes,
          at rett og rettferd blir krenket i din provins,
          så undre deg ikke over dette.
          For den ene mektige beskytter den andre,
          og over dem begge står andre med makt.
          
   

8 Framfor alt er jord en god ting,
          en konge må sørge for at marken blir dyrket.
          
   

9 Den som er glad i penger,
          blir aldri mett på penger.
          Den som elsker rikdom,
          får aldri vinning nok.
          Også dette er forgjeves.
          
   

10 Jo større eiendom,
          jo flere som skal leve av den.
          Hvilken fordel gir det eieren
          annet enn at han får mer å se på?
          
   

11 En slave kan sove godt
          enten han har lite eller mye å spise.
          Den rikes overflod
          tar søvnen fra ham.
          
   

12 Noe bittert og vondt
          har jeg sett under solen:
          Oppspart rikdom
          kan bli til ulykke for eieren.
          
   

13 Rikdommen kan gå tapt i uheldig handel,
          og når han får en sønn,
          står han der med tomme hender.
          
   

14 For som han kom fra mors liv,
          slik skal han vende tilbake,
          like naken som han kom.
          Ingen ting har han igjen for sitt arbeid,
          ingen ting han kan ta med når han går.
          
   

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.