Joh 17,1-5:

1 Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa:
        «Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn, så Sønnen kan herliggjøre deg.

2 For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham.
3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.
4 Jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre.
5 Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til.
   

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.