Gal 5,16-26:

16 Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod.
17 For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil.
18 Men blir dere drevet av Ånden, er dere ikke under loven.
19 Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser,
20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser,
21 misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike.
22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet,
23 ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven!
24 De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær.
25 Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden.
26 La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og misunner hverandre.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.