1 Kor 13,7-13:

7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
          
   

8 Kjærligheten tar aldri slutt.
          Profetgavene skal bli borte,
          tungene skal tie
          og kunnskapen forgå.
          
   

9 For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis.
          
   

10 Men når det fullkomne kommer,
          skal det som er stykkevis, ta slutt.
          
   

11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn.
          Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige.
          
   

12 Nå ser vi i et speil, i en gåte,
          da skal vi se ansikt til ansikt.
          Nå forstår jeg stykkevis,
          da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.
          
   

13 Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
          Men størst blant dem er kjærligheten.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.