Sal 92,13-16:

13 De rettferdige skyter opp som palmer,
          de vokser seg høye som sedrer på Libanon.
          
   

14 De er plantet i Herrens hus
          og blomstrer i forgårdene hos vår Gud.
          
   

15 Ennå i alderdommen bærer de frukt,
          de er friske og frodige.
          
   

16 Slik forkynner de at Herren er rettskaffen.
          Han er min klippe, det er ingen urett hos ham.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.