4 Mos 13,17-27:

17 Da Moses sendte dem av sted for å utforske Kanaan-landet, sa han til dem: «Dra opp til Negev og videre opp i fjellet!
18 Se hvordan landet er, og om folket som bor der, er sterkt eller svakt, lite eller stort.
19 Hvordan er landet de bor i, er det godt eller dårlig? Hva slags byer holder de til i, er det teltleirer eller befestede byer?
20 Hvordan er jorden, fruktbar eller mager? Vokser det trær der eller ikke? Vær modige og ta med noe av førstegrøden i landet!» Det var tiden for de første druene.
   

21 Så dro de av sted og utforsket landet fra Sin-ørkenen til Rehob ved Lebo-Hamat.
22 De dro opp gjennom Negev og kom til Hebron. Der bodde anakittene Ahiman, Sjesjai og Talmai. – Hebron var bygd sju år før Soan i Egypt.
23 Da de kom til Esjkol-dalen, skar de av en vinranke med en drueklase. To mann bar den på en stang. De tok også granatepler og fiken.
24 Dette stedet ble kalt Esjkol-dalen, etter den drueklasen som israelittene skar av der.
   

25 Da førti dager var gått, vendte de tilbake etter å ha utforsket landet.
26 De kom til Moses og Aron og hele Israels menighet i Kadesj i Paran-ørkenen. De avga rapport til dem og til hele menigheten og viste dem frukten de hadde med fra landet.
27 Til Moses fortalte de: «Vi kom inn i det landet du sendte oss til. Det flyter virkelig med melk og honning, og dette er frukten som vokser der.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.