Joh 8,31-36:

31 Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler.
32 Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»
33 De sa til ham: «Vi er Abrahams ætt og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?»
34 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som gjør synd, er slave under synden.
35 En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid.
36 Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.
   

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.