Mark 2,23-28:

23 En gang Jesus gikk langsmed kornåkrene på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk.
24 Da sa fariseerne til ham: «Se der! Hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?»
25 Han svarte: «Har dere aldri lest hva David gjorde den gang han var i nød og både han og mennene hans sultet?
26 Han gikk inn i Guds hus, den gang Abjatar var øversteprest, og spiste skuebrødene, som ingen andre enn prestene har lov til å spise. Han ga også til dem som var med ham.»
27 Og Jesus sa til dem: «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten.
28 Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten.»

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.