Gal 5,1-6:

1 Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.
2 Hør hva jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus være til minste hjelp for dere.
3 Jeg erklærer igjen: Hver den som lar seg omskjære, er forpliktet til å holde hele loven.
4 Dere som vil bli rettferdige ved loven, er skilt fra Kristus; dere er falt ut av nåden.
5 Men vi venter i Ånden, ved tro, på den rettferdigheten som er vårt håp.
6 For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret; her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.