Ordsp 28,9-13:

9 Når noen vender øret bort
          og ikke vil høre på loven,
          blir selv bønnen hans avskyelig.
          
   

10 Den som fører de rettskafne på onde veier,
          faller i sin egen grav.
          Den som er hel, får en god arv.
          
   

11 Den rike er vis i egne øyne,
          en fattig med innsikt ser hva som bor i ham.
          
   

12 Når de rettferdige jubler,
          er det herlighet og glans;
          når de urettferdige tar makten,
          holder folk seg borte.
          
   

13 Den som skjuler syndene sine,
          skal ikke lykkes;
          den som bekjenner og vender seg fra dem,
          finner barmhjertighet.
          
   

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.