1 Mos 50,14-21:

14 Da Josef hadde gravlagt faren, vendte han tilbake til Egypt sammen med brødrene sine og alle som hadde dratt opp med ham for å gravlegge Jakob.
15 Da Josefs brødre så at faren var død, sa de: «Bare nå ikke Josef legger oss for hat og gjengjelder oss alt det onde vi har gjort mot ham!»
16 Så sendte de bud til Josef og sa: «Før han døde, påla din far oss
17 at vi skulle si deg dette: Kjære, tilgi brødrene dine den uretten de gjorde da de syndet og handlet ondt mot deg. Tilgi nå uretten som er gjort av oss som tjener din fars Gud.» Josef gråt da de snakket slik til ham.
   

18 Siden kom brødrene selv og kastet seg ned for ham og sa: «Se, vi er dine tjenere.»
19 Da sa Josef til dem: «Vær ikke redde! Er jeg i Guds sted?
20 Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi liv til et stort folk, slik vi ser i dag.
21 Så vær ikke redde! Jeg skal sørge for dere og barna deres.» Slik trøstet han dem og talte til hjertet deres.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.