Jer 31,21-25:

21 Reis merkesteiner,
          sett opp veimerker!
          Legg nøye merke til den veien du gikk!
          Vend tilbake, jomfru Israel,
          tilbake til disse byene dine!
          
   

22 Hvor lenge vil du snu deg hit og dit,
          du frafalne datter?
          Nå skaper Herren noe nytt i landet,
          en kvinne skal verge en mann.
        

23 Så sier Herren over hærskarene, Israels Gud: Enda en gang skal Juda og byene der si disse ordene når jeg vender skjebnen for dem: « Herren velsigne deg, du rettferds bolig, du hellige fjell.»
24 Der skal Juda og alle byene bo sammen, både bønder og gjetere som streifer rundt med flokken sin.
25 Jeg gir den slitne rikelig å drikke og metter alle som lider nød.
   

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.