Joh 8,2-11:

2 Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem.
3 Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram
4 og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd.
5 I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?»
6 Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren.
7 Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.»
8 Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden.
9 Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham.
10 Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?»
11 Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»•

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.