2 Kor 4,1-10:

1 Derfor mister vi ikke motet. For Gud har i sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten.
2 Vi tar avstand fra alt som er skammelig og ikke tåler lyset, vi bruker ikke knep og forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten fram, og for Guds ansikt stiller vi oss selv fram så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet.
3 Er vårt evangelium skjult, så er det skjult for dem som går fortapt.
4 For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.
5 Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for dere – for Jesu skyld.
6 For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram.
   

7 Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv.
8 Vi er alltid presset, men ikke knekket, vi er rådville, men ikke rådløse,
9 forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått i hjel.
10 Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.