Matt 18,10-14:

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.
11 *Menneskesønnen er jo kommet for å berge de bortkomne.•
   

12 Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill, lar han ikke da de nittini være igjen i fjellet og går og leter etter den som er kommet på avveier?
13 Og skulle han finne den – sannelig, jeg sier dere: Da gleder han seg mer over denne ene enn over de nittini som ikke har gått seg vill.
14 Slik vil heller ikke deres Far i himmelen at en eneste av disse små skal gå tapt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.