Luk 5,1-11:

1 En gang sto Jesus ved Gennesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord.
2 Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn.
3 Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten.
   

4 Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.»
5 «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn.»
6 Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne.
7 De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke.
8 Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.»
9 For han og alle som var med ham, ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått.
10 På samme måte var det med Sebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon: «Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker.»
11 Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.