Mark 3,13-19:

13 Så gikk han opp i fjellet. Han kalte til seg dem han ville, og de kom til ham.
14 Han pekte ut tolv, *som han også kalte apostler,• for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ut for å forkynne
15 og ha makt til å drive ut de onde åndene.
16 *Han utpekte de tolv:• Det var Simon, som han ga navnet Peter,
17 Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes – disse to kalte han Boanerges, som betyr tordensønner –
18 og Andreas, Filip, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakob, sønn av Alfeus, Taddeus, Simon Kananeos
19 og Judas Iskariot, han som forrådte ham.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.