Luk 1,5-17:

5 
    I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet.

6 Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter.
7 Men de var barnløse, for Elisabet kunne ikke få barn, og begge var nå langt oppe i årene.
   

8 En dag gjorde Sakarja tjeneste som prest for Gud, for turen var kommet til hans vaktskift.
9 De kastet lodd, som skikken var blant prestene, og det falt på ham å gå inn i Herrens tempel for å ofre røkelse.
10 Mens ofringen fant sted, sto hele folkemengden utenfor og ba.
11 Da viste en Herrens engel seg for ham på høyre side av røkelsesalteret.
12 Sakarja ble slått av redsel da han så dette.
13 Men engelen sa til ham:
          «Frykt ikke, Sakarja!
          Din bønn er blitt hørt.
          Din kone Elisabet skal føde deg en sønn,
          og du skal gi ham navnet Johannes.
          
   

14 Han skal bli til glede og fryd for deg,
          og mange skal glede seg over at han er født,
          
   

15 for han skal være stor i Herrens øyne.
           Han skal ikke drikke vin og sterk drikk,
          og helt fra mors liv skal han være fylt av Den hellige ånd.
          
   

16 Han skal få mange i Israel til å vende om til Herren, deres Gud.
          
   

17 Han skal gå i forveien for Herren
          med samme ånd og kraft som Elia,
          for å vende fedrenes hjerter til barna
          og gi ulydige det sinn som rettferdige har,
          for å gjøre i stand for Herren et vel forberedt folk.»

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.