Jos 24,19-24:

19 Josva sa til folket: «Dere makter ikke å tjene Herren, for han er en hellig Gud. Han er en nidkjær Gud, som ikke bærer over med deres lovbrudd og synder.
20 Hvis dere forlater Herren og dyrker fremmede guder, vil han igjen føre ulykke over dere og gjøre ende på dere, hvor mye godt han enn har gjort mot dere før.»
   

21 Folket sa til Josva: «Nei! Herren vil vi tjene.»
22 Da sa Josva til dem: «Så er dere vitner mot dere selv at dere har valgt Herren og vil tjene ham.» De svarte: «Vi er vitner!»
23 Da sa Josva: «Skill dere av med de fremmede gudene som finnes hos dere, og vend deres hjerte mot Herren, Israels Gud!»
24 Folket sa til Josva: « Herren vår Gud vil vi tjene, hans stemme vil vi lyde.»
   

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.