Matt 6,7-13:

7 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord.
8 Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.
9 Slik skal dere da be:
          Vår Far i himmelen!
          La navnet ditt helliges.
          
   

10 La riket ditt komme.
          La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
          
   

11 Gi oss i dag vårt daglige brød,
          
   

12 og tilgi oss vår skyld,
          slik også vi tilgir våre skyldnere.
          
   

13 Og la oss ikke komme i fristelse,
          men frels oss fra det onde.
          *For riket er ditt og makten og æren i evighet.
          Amen.•

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.