Sal 1,1-6:

1 
    Salig er den som ikke følger lovløses råd,
          ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,
          
   

2 men har sin glede i Herrens lov
          og grunner på hans lov dag og natt.
          
   

3 Han er lik et tre plantet ved rennende vann.
          Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke.
          Alt han gjør, skal lykkes.
          
   

4 Slik er det ikke med de lovløse.
          De er lik agner som spres for vinden.
          
   

5 Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen,
          ingen syndere i flokken av rettferdige.
          
   

6 For Herren kjenner veien de rettferdige går,
          men de urettferdiges vei fører vill.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.