Mark 1,1-8:

1 Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn.
   

2 Hos profeten Jesaja står det skrevet:
           Se, jeg sender min budbærer foran deg,
           han skal rydde veien for deg.
          
   

3  En røst roper i ødemarken:
           Rydd Herrens vei,
           gjør hans stier rette!

4 Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene.
5 Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven.
6 Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning.
7 Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans.
8 Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.