5 Mos 6,4-9:

4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.
5 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.
6 Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte.
7 Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.
8 Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke.
9 Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine.
   

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.