1 Kor 12,1-5:

1 Når det gjelder Åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem.
2 Dere vet at da dere var hedninger, ble dere viljeløst revet med til de stumme avgudene.
3 Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: «Forbannet er Jesus!» Og ingen kan si: «Jesus er Herre!» uten i Den hellige ånd.
   

4 Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.
5 Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.