1 Kor 12,12-14:

12 Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus.
13 For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke.
14 For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.