Luk 1,50-53:

50 Fra slekt til slekt varer hans miskunn
          over dem som frykter ham.
          
   

51 Han gjorde storverk med sin sterke arm;
          han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.
          
   

52 Han støtte herskere ned fra tronen
          og løftet opp de lave.
          
   

53 Han mettet de sultne med gode gaver,
          men sendte de rike tomhendte fra seg.
          
   

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.