Jer 29,10-14:

10 Så sier Herren: Når sytti år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet.
11 For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.
   

12 Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere.
13 Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte,
14 lar jeg dere finne meg, sier Herren. Så vil jeg vende skjebnen for dere og samle dere fra alle de folkeslag og steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Jeg skal føre dere tilbake til det stedet jeg førte dere bort fra i eksil.
   

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.