Joh 15,1-8:

1 Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden.
2 Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer.
3 Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere.
4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.
5 Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.
6 Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner.
7 Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det.
8 For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.
   

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.