1 Joh 3,18-24:

18 Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet.
19 Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt.
20 For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt.
21 Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, kan vi være frimodige overfor Gud.
22 Og det vi ber om, får vi av ham. For vi holder hans bud og gjør det som er godt i hans øyne.
23 Og dette er hans bud: Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik som han bød oss.
24 Den som holder hans bud, blir værende i Gud og Gud i ham. Og at han er i oss, det vet vi fordi han har gitt oss sin Ånd.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.