Luk 6,31-36:

31 Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.
32 At dere elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for? Selv synderne elsker dem de selv blir elsket av.
33 Og om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, er det noe å takke dere for? Det gjør jo også synderne.
34 Og om dere låner ut til dem dere venter å få igjen av, er det noe å takke dere for? Også syndere låner til syndere for å få like mye igjen.
35 Nei! Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal lønnen deres bli stor, og dere skal være Den høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde.
   

36 Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.