Sal 23,1-6:

1 En salme av David.
        
           Herren er min hyrde,
          jeg mangler ikke noe.
          
   

2 Han lar meg ligge i grønne enger,
          han leder meg til vann der jeg finner hvile.
          
   

3 Han gir meg nytt liv.
          Han fører meg på rettferdighets stier
          for sitt navns skyld.
          
   

4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
          frykter jeg ikke noe ondt.
          For du er med meg.
          Din kjepp og din stav,
          de trøster meg.
          
   

5 Du dekker bord for meg
          like foran mine fiender.
          Du salver mitt hode med olje.
          Mitt beger renner over.
          
   

6 Bare godhet og miskunn
          skal følge meg alle mine dager,
          og jeg skal bo i Herrens hus
          gjennom alle tider.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.