Hebr 1,1-4:

1 Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene.
2 Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.
3 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.
4 Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv, er så mye større enn deres.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.