Luk 2,33-35:

33 Hans far og mor undret seg over det som ble sagt om ham.
34 Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria: «Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt
35 – ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet, komme for dagen.»
   

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.