Ef 6,10-17:

10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!
11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep.
12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.
13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.
14 Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje,
15 stå klar med fredens evangelium som sko på føttene.
16 Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler.
17 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.