Sal 42,2-6:

2 Som hjorten lengter etter bekker med vann,
          lengter min sjel etter deg, min Gud.
          
   

3 Min sjel tørster etter Gud,
          etter den levende Gud.
          Når skal jeg få komme fram for Guds ansikt?
          
   

4 Tårer er mitt brød dag og natt.
          Hele dagen spør de meg:
          «Hvor er din Gud?»
          
   

5 Dette minnes jeg,
          min lengsel veller fram:
          Til Guds hus vandret jeg i festskaren
          med jubelrop og lovsang
          – en pilegrimsskare i fest.
          
   

6 Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel,
          hvorfor er du urolig?
          Jeg vil vente på Gud!
          Enda en gang skal jeg prise ham,
          min frelser og min Gud.
          
   

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.