Luk 2,22-40:

22 Da renselsestiden som Moseloven påla dem, var forbi, tok de ham med opp til Jerusalem for å bære ham fram for Herren.
23 For det står skrevet i Herrens lov: Alt av hankjønn som åpner morslivet, skal være helliget Herren.
24 De skulle også bringe det offeret som Herrens lov påbyr: et par turtelduer eller to dueunger.
   

25 I Jerusalem bodde det en mann som het Simeon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over ham,
26 og Ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede.
27 Nå kom han til tempelet, ledet av Ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven,
28 tok Simeon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og sa:

          
   

29 «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred,
          slik som du har lovet.
          
   

30 For mine øyne har sett din frelse,
          
   

31 som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk,
          
   

32 et lys til åpenbaring for hedningene
          og ditt folk Israel til ære.»
        

33 Hans far og mor undret seg over det som ble sagt om ham.
34 Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria: «Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt
35 – ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet, komme for dagen.»
   

36 Det var en kvinne der som var profet, Anna, Fanuels datter, av Asjers stamme. Hun var langt oppe i årene. Som ung hadde hun vært gift i sju år
37 og hadde siden levd som enke til hun nå var åttifire år. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i faste og bønn natt og dag.
38 I samme stund kom også hun fram og lovpriste Gud, og hun fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem.
   

39 Da de hadde gjort alt som Herrens lov påbyr, vendte de tilbake til Galilea, til sin hjemby Nasaret.
40 Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.