Sal 119,101-105:

101 Jeg holder føttene borte fra onde veier
          så jeg kan ta vare på ditt ord.
          
   

102 Jeg viker ikke fra dine lover,
          for du veileder meg.
          
   

103 Hvor søte dine ord er for ganen,
          bedre enn honning i munnen.
          
   

104 Jeg får innsikt av dine påbud,
          derfor hater jeg falske veier.
          
   

105 נ Ditt ord er en lykt for min fot
          og et lys for min sti.
          
   

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.