Rom 10,13-17:

13  Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.
   

14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?
15 Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap!
16 Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap?
17 Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.