Ef 2,1-5:

1 Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres.
2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige.
3 Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre.
   

4 Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet,
5 gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.