Joh 4,46-51:

46 Jesus kom nå igjen til Kana i Galilea, der han hadde gjort vann til vin. I Kapernaum bodde en kongelig embetsmann. Han hadde en sønn som var syk.
47 Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han til ham og ba ham komme ned og helbrede sønnen, for gutten var døden nær.
48 Jesus sa til ham: «Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke.»
49 «Kom, Herre, før gutten min dør!» sa mannen.
50 «Gå hjem, sønnen din lever!» sa Jesus til ham. Mannen trodde det ordet Jesus sa til ham, og gikk av sted.
51 Da han ennå var på hjemveien, kom tjenerne og møtte ham, og de fortalte at gutten hans levde.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.