Joh 2,1-11:

1 Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der.
2 Også Jesus og disiplene hans var innbudt.
3 Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.»
4 «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.»
5 Men moren hans sa til tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.»
   

6 Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker.
7 «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen.
8 «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de.
9 Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte han på brudgommen
10 og sa: «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.»
   

11 Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.