Konsmo Bedehus

NORMISJON

Konsmo Normisjon

Normisjon ønsker å se Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Siden 1867 har Normisjon jobbet for å nå mennesker med evangeliet gjennom ord og handling både i Norge og internasjonalt.

 

Fellesskap

Normisjon ønsker å plante og bygge Jesus-sentrerte lokale fellesskap i Norge og internasjonalt.

Normisjon vil utføre sin tjeneste i nært samarbeid med andre. Vi oppmuntrer til lokalt samarbeid med Den norske kirke der det teologisk og strategisk ligger til rette for samarbeid.

I de fleste storbyene har Normisjon egne menighetsfellesskap. Normisjon driver også en utstrakt virksomhet på bedehus og i husfellesskap. Totalt har vi 950 voksenfellesskap, 600 Acta-lag og 270 samarbeidsmenigheter i Den norske kirke.

Vi anser Den norske kirke som vår viktigste samarbeidspartner.

 

Barn og unge

Barne- og ungdomsarbeidet blir drevet av Acta – barn og unge i Normisjon. Acta består først og fremst av over 600 lokale fellesskap med over 19 000 medlemmer rundt om i landet.

 

Misjon

Vi ønsker at flere skal bli kjent med Jesus og ønsker at våre fellesskap både nasjonalt og internasjonalt skal være preget av å nå nye med evangeliet.

Normisjon har et særlig hjerte for urfolk og minoritetsgrupper og har et utstrakt arbeid i Asia, Afrika, Midtøsten og Sør-Amerika. Normisjon samarbeider med en rekke nasjonale kirker og lokale partnere og har omlag 20 norske utsendinger og hundrevis av kortidsmisjonærer.

 

Gjenbruk og miljø

Normisjon er opptatt av å ta vare på skaperverket og driver gjennom Galleri Normisjon 9 gjenbruksbutikker rundt omkring i Norge. Alle butikkene drives på frivillig basis og overskuddet går tilbake til Normisjons arbeid lokalt og internasjonalt.

Kontaktpersoner

Kjell Olav Hæåk, leder
Terje Andersen, nestleder
Bjørg Hamran, sekretær
Erling Birkeland, kasserer
Gunnar Birkeland

Dagens bibelord fra bibel.no

  • Dagens bibelord 20. mai 2024

    Johannes 6,44-47: 44 Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. 45 Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, kommer til meg. 46 Men ingen har sett min Far. Bare han som er fra Gud, har sett Far. 47 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.