Konsmo Bedehus

  Normisjon

  Normisjon ønsker å se Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Siden 1867 har Normisjon jobbet for å nå mennesker med evangeliet gjennom ord og handling både i Norge og internasjonalt.


  Fellesskap

  Normisjon ønsker å plante og bygge Jesus-sentrerte lokale fellesskap i Norge og internasjonalt.

  Normisjon vil utføre sin tjeneste i nært samarbeid med andre. Vi oppmuntrer til lokalt samarbeid med Den norske kirke der det teologisk og strategisk ligger til rette for samarbeid.

  I de fleste storbyene har Normisjon egne menighetsfellesskap. Normisjon driver også en utstrakt virksomhet på bedehus og i husfellesskap. Totalt har vi 950 voksenfellesskap, 600 Acta-lag og 270 samarbeidsmenigheter i Den norske kirke.

  Vi anser Den norske kirke som vår viktigste samarbeidspartner.


  Barn og unge
  Barne- og ungdomsarbeidet blir drevet av Acta – barn og unge i Normisjon. Acta består først og fremst av over 600 lokale fellesskap med over 19 000 medlemmer rundt om i landet.


  Misjon

  Vi ønsker at flere skal bli kjent med Jesus og ønsker at våre fellesskap både nasjonalt og internasjonalt skal være preget av å nå nye med evangeliet.

  Normisjon har et særlig hjerte for urfolk og minoritetsgrupper og har et utstrakt arbeid i Asia, Afrika, Midtøsten og Sør-Amerika. Normisjon samarbeider med en rekke nasjonale kirker og lokale partnere og har omlag 20 norske utsendinger og hundrevis av kortidsmisjonærer.


  Gjenbruk og miljø

  Normisjon er opptatt av å ta vare på skaperverket og driver gjennom Galleri Normisjon 9 gjenbruksbutikker rundt omkring i Norge. Alle butikkene drives på frivillig basis og overskuddet går tilbake til Normisjons arbeid lokalt og internasjonalt.


  Styret for Konsmo Normisjon:

  Kjell Olav Hæåk, leder

  Terje Andersen, nestleder

  Bjørg Hamran, sekretær

  Erling Birkeland, kasserer

  Gunnar Birkeland