Konsmo Bedehus

  NMS


  NMS (Det Norske Misjonsselskap) er en frivillig organisasjon, forankret i Den norske kirke. Organisasjonen består i stor grad av frivillig engasjement fra mennesker og menigheter som ber, gir av sin tid og samler inn penger til arbeidet. Sammen med ansatte i Norge og andre land jobbes det med å gi medmennesker verdig liv og varig håp.

  Vi deler troen på Jesus, utrydder fattigdom og bekjemper urettferdighet.

   
  Guds ord er grunnlaget for NMS.

  Tro, håp og kjærlighet skal prege måten vi omgås og møter hverandre på. Handlingene våre taler om Gud.

  Høy faglig kompetanse, bærekraft, etterrettelighet og nytenkning skal prege NMS sitt arbeid både internt og eksternt. Vi tror at alle mennesker har evner og ressurser som kan være en drivkraft til positiv endring i samfunnet.

  NMS er og skal være den foretrukne misjonsorganisasjonen til menighetene i Den norske kirke. Som deleier av den vitenskapelige høgskolen VID, ligger vi også i fremste rekke når det gjelder kunnskap og forskning innen misjon.


  Styret Konsmo NMS:
  Kjell Olav Hæåk, leder

  Terje Andersen, nestleder

  Bjørg Hamran, sekretær

  Erling Birkeland, kasserer

  Gunnar Birkeland