Konsmo Bedehus

  IMF

  Image

   

  Med Guds ord til folket

  IMF Konsmo


  IImf Konsmo har inngått samarbeid med Normisjon og Misjonsambandet på Konsmo Bedehus, og dannet Konsmo Bedehusforsamling. Forsamlingen er under opparbeiding og veien videre er enda ikke helt klar. 

  Palmesøndag vil det bli palmesøndagsmøte som tidligere år

   

  Imf Konsmo blir etter hvert avsluttet som foretak, men kontakten med Imf Sør vil fortsette via forsamlingen

  Kontaktpersoner


  Bjørn Arild Bø - 97542141 - Styreleder
  Hans Birger Vrålstad - 99478223 - Kasserer
  Jon Løland - 97577909 - Styremedlem
  Astrid Persson - 99748362 - Styremedlem
  Sissel Nepstad - 90785973 - Styremedlem
  Ånen Fiddan - 41680344 - 1.Vara