Konsmo Bedehus

  Misjonssambandet

  Image

  Verden for Kristus

  Om oss

  Norsk Luthersk Misjonssamband er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på luthersk grunn som jobber under visjonen "Verden for Kristus". Misjonssambandet driver et stort arbeid Norge og i omtrent 15 land i Afrika, Sør-Amerika og Asia.
  I samarbeid med nasjonale kirker og lokale medarbeidere driver misjonssambandet et omfattende evangeliserings- og bistandsarbeid i tre verdensdeler. Våre utsendinger er opptatt av å formidle det kristne budskapet i ord og handling. Vår organisasjon driver også et utstrakt bistandsarbeid innenfor helse, jordbruk og utdanning.
  Arbeidet i Norge inkluderer et utstrakt leirarbeid, skole- og barnehagedrift, en butikkjede, misjonsfellesskap (både større forsamlinger og mindre grupper), radio- og annen mediedrift, forlagsvirksomhet m.m.

   

  Konsmo misjonsforening har to møteuker i året. Vi har påskemøter 1. og 2. påskedag hvert år, og en møtehelg i juni annenhvert år. Spiren barnelag og Gutteklubben er tilknyttet misjonssambandet; se mer info. om disse under «Barn og unge» her på siden. Tre kvinneforeninger er tilknyttet misjonssambandet (to av dem også andre organisasjoner), og har sine basarer årlig til inntekt for misjonen. På Konsmo bedehus kan vi også tilby barnedåp; ta da kontakt med styrets leder. Ved andre spørsmål/innspill av både triviell og åndelig karakter må dere gjerne ta kontakt med medlemmene i styret.

  Styret

  Marit Ladstein Kristensen tlf: 90846383 (leder)
  Gunn Elise Helle tlf: 97591653 (nestleder)
  Signe Olava Lindefjell Birkeland tlf: 48241408 (sekretær)
  Petter Løwenhamn tlf: 46957045 (kasserer)

  www.nlm.no kan dere finne mye nyttig informasjon om misjonssambandet sitt arbeid nasjonalt og internasjonalt, her kan dere melde barna på leir, finne kristent fagstoff mm.