Konsmo Bedehus

  Om Konsmo Bedehus

  Om oss

  Konsmo «gamle» bedehus ble bygget på begynnelsen av 50-tallet. Planleggingen hadde startet flere år tidligere, men på grunn av 2. verdenskrig ble arbeidet stilt i bero til etter krigen.

  Virksomheten på bedehuset utviklet seg positivt etter at det ble reist, ikke minst ble det et rikt barne- og ungdomsarbeid, og på 80-tallet begynte tankene om å utvide/bygge på huset å ta form. Det ble innhentet forslag og tegninger til ombygging som ville gjøre huset mer hensiktsmessig til arbeidet.  Det viste seg ganske fort at en ombygging av det gamle bedehuset ville bli ganske komplisert og kostbart.

  Det ble da vedtatt å henvende seg til Konsmo Fabrikker AS for å få et forslag til nybygg. Det ble nybygg og huset slik det står i dag ble innviet 5. februar 1994. Da hadde prosessen med planlegging,  tomtekjøp, søknader og bygging pågått i ca. 4 år.

  Klargjøring av grunn og reising av huset (byggesett fra Konsmohus) ble utført på dugnad.

  Konsmo bedehus eies av de evangelisk lutherske organisasjonene som til enhver tid har virksomhet på bedehuset.

  De organisasjonene som for tiden har virksomhet er:

  Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

  Indremisjonsforbundet (IMF)

  Normisjon

  Det Norske Misjonsselskap (NMS)

  Lys Over Land (tidligere Kristen Muslimmisjon)

  Den Norske Israelsmisjon.

  Konsmo Kristelige Ungdomsforening er ikke tilsluttet noen av de ovenfor nevnte organisasjonen og sorterer direkte under bedehusstyret. Det er ungdomsforeningen som har ansvaret for Treffpunkt-kveldene på bedehuset.

  Det er et variert og godt barne- og ungdomsarbeid på bedehuset:

  Barnelaget «Spiren» for barn mellom 3 år og 2. klasse. (Tilsluttet NLM). Samling annenhver mandag kl. 17.30.

  Konsmo Jenteforening for jenter fra 3. til 7. klasse. (Tilsluttet Normisjon). Samling annenhver mandag kl. 17.30.

  Konsmo Gutteklubb for gutter fra 3. til 7. klasse. (Tilsluttet NLM) Samling annenhver mandag kl. 17.30.

  Konsmo Yngres for barn fra 5. til 7. klasse. (Tilsluttet IMF) Samling annenhver mandag kl. 18.30.

  KRIK Konsmo er for ungdommer fra 8. klasse og oppover. De har faste samlinger hver 14. dag (fredager).

  Treffpunkt: Ungdomssamling på bedehuset annenhver lørdag.

  I tillegg til de møtene som organisasjonene arrangerer holdes det også jevnlige søndagsformiddagsmøter gjennom året.

  Følg med på kalenderen på bedehussida om hva som skjer til enhver tid.

  Du er hjertelig velkommen til samlingene i Konsmo bedehus!

  Lover for Konsmo Bedehus.docx

  Trykk her for å laste ned lover for Konsmo Bedehus.